முக்கிய கடிதங்கள்


Records - of

ID

Date

Description

Download

1. 2024-04-08 PFD Circular No 08/2019(ii) Implementation of Electronic Government Procurement (e-GP) System in Sri Lanka

English

2. 2024-03-22 Dispenser Transfers 2023

Sinhala

English

3. 2024-03-12 රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ හෝ අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු පැමිණ වයඹ පළාතේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වලට යටත්ව තාවකාලිකව අනුයුක්ත කර ඇති හෙද නිලධාරීන් වාර්ෂික ස්ථාන මාරු වලට අනුයුක්ත කිරීම

Sinhala

4. 2024-02-14 JICA Long Term Training (Masters Program on creating leaders for clean cities Toyo University Nagoya University and Hokkaido University

Sinhala

5. 2024-02-14 2025 Dr. Lee Jong - Wook Fellowship Program

Sinhala

6. 2024-01-09 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් විභාගය -2014 (I) 2024 (I)

Sinhala

7. 2023-11-13 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ 2023

Sinhala

English

8. 2023-11-13 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 2023

9. 2023-11-13 මැලේරියා මර්දන ඒකකය-පුත්තලම සඳහා අනුමත විශේෂ ශ්‍රේණියේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක තනතුර ප්‍රා.සෞ.සේ අ. කාර්යාලය කුරුණෑගල වෙත අනුමත කරගැනීම

10. 2023-10-03 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය - 2024

Sinhala

English

11. 2023-09-18 2022 මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පී යෝජිත වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම.

Sinhala

English

12. 2023-09-11 වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කේෂ්ත්‍රගත/ කාර්යාල ගත නිලධාරී ඛාණ්ඩ 02 සේවා ගණයේ II වන I වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් විභාගය - 2023

Sinhala

English

13. 2023-09-05 පළාත් මූල්‍ය රෙගුලාසි 34-2 ප්‍රකාරව වැඩක මුළු පිරිැය ඇස්තමේන්තුව ඉක්මවා වියදම් දැරීම පිළිබඳව සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම.

Sinhala

English

14. 2023-07-11 Six Month Training on Midwifery for Nursing Officers 2023. Application Closing Date 17. 07. 2023.

Sinhala

English

15. 2023-06-23 2023 අගෝස්තු මස පැවැත්වීමට නියමිත වයඹ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වෙන III වන කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැදවීමයි. අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය 2023. 07. 07

Sinhala

English

16. 2023-05-15 පරිපාලන පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී පුහුණුවට බදවා ගැනීම - 2023. අයදුම්පත හා ලිපිය

Sinhala

English

17. 2023-03-28 2017 අනුමත හෙද නිලධාරී කාර්ය මණ්ඩලය දෙපාර්තමේන්තුව තුළ තුලනය කර සංශෝදනය කිරීම කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අනුමත කර ඇති ලිපිය.

Sinhala

English

18. 2023-03-24 2023.03.03 දිනැති ගැසට් නිවේදනය අනුව කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ 1 වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය-2016(1) 2023 සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති බැවින් අවශ්‍ය පරිදි කටයුතු කරන ලෙස

Sinhala

English

19. 2023-03-14 පොදු චක්‍රලේඛ අංක 02-32/2023 හා 2023.02.13 දිනැති "පශ්චාද් ප්‍රාථමික හෙද පුහුණුවට බඳවා ගැනීම -2023 : මහජන සෞඛ්‍ය හෙදකම (මාස 12) හා වින්නඹු කර්මය (මාස 06) අඩංගු අවුරුදු 1 1/2 ක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව. අවසන් දිනය : 2023. 03. 16

Sinhala

English

20. 2023-03-01 Operation Guideline for Breast Clinic 2022 published by the National Cancer Control Programm, Ministry of Health

English

21. 2023-02-27 අංක 01/2023 හා 02/2023 දරණ 2023. 01. 18 දිනති වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රෙල්ඛ වයඹ පළාත් සභාවට අදාල කරගැනීම සමබන්ධ ලිපිය

Sinhala

English

22. 2023-02-23 පොදු චක්‍රලේඛ අංක 02-23/2023 වයඹ පළාත් සභාවට අදාල කර ගැනීම

23. 2023-02-23 Two Days Residential Programme for Public Health Nursing Sisters and Public health Nursing Tutors – 22. 02. 2023 – 21. 02. 2023

Sinhala

English

24. 2023-02-23 අන්තර් පළාත්/ නව පත්වීම් ලාභී සේවා අනුයුක්ත කිරීම : වෛද්‍ය රාසායනාගාර කාර්මික විද්‍යාඥ

Sinhala

English

25. 2023-02-21 කාර්ය මණ්ඩල වාර්තාව- 2017හි ආයතන නාම සංශෝදනය කිරීම - පුත්තලම

Sinhala

English

26. 2023-02-21 කාර්ය මණ්ඩල වාර්තාව- 2017හි ආයතන නාම සංශෝදනය කිරීම - කුරුණෑගල

Sinhala

English

27. 2023-02-20 වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලුම ආයතන වල විදුලි පරිභෝජනය අඩුකර ගැනීම හා විදුලි බිල්පත්වල තොරතුරු ලබා ගැනීම.

Sinhala

English

28. 2023-02-17 වියදම් දැරිම සඳහා බලය ලබා දීම -ඇමුණුම

Sinhala

English

29. 2023-02-17 වියදම් දැරීම සඳහා බලය ලබා දීම

Sinhala

English

30. 2023-02-08 වයඹ පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රාථමික මට්ටමට අයත් PL1, PL2 සහ PL3 සේවා ගණයන්හි I, II හා III ශ්‍රේණිවල සේවකයන් සඳහා පැවැත්වෙන කාර්යක්ෂමතා තඩඉම් විභාගය - 2023

Sinhala

English

31. 2023-02-03 කාර්ය ප්‍රවර්ධන කණ්ඩායම් හි (WIT) ප්‍රගතිය විමසීම - 2022

Sinhala

English

32. 2023-02-02 රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ නිල ඇඳුම් සම්බන්දව රා.ප. ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ අංක 26/2022 හා 2022. 11. 30 දිනැති රා.ප.ච. අනුව උපදෙස් දී ඇති පරිදි කටයුතු කිරීම.

Sinhala

English

33. 2023-01-02 B 148 ලේඛනය භාවිතයට ගැනීම හා සම්බන්ධවයි.

Sinhala

34. 2022-12-15 විදේශ රැකියා සඳහා යොමු වීමට අවශ්‍ය භාෂා පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා නිවාඩු ලබා දීම

Sinhala

English

35. 2022-12-09 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිළධාරීන්ගේ අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය

Sinhala

English

36. 2022-12-08 මෙම දෙපාර්තමේන්තුව තුළ පුරප්පාඩු සහිත සේවා ස්ථාන සඳහා තාවකාලිකව අනියුක්ත කරන ලද නිළධාරීන් සඳහා අතිකාල ගෙවීම

Sinhala

English

37. 2022-12-05 වාර්ෂීක භාණ්ඩ සමීක්ෂණයේදී හඳුනාගන්නා භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු කිරීමට අදාල උපදෙස් - 2022. 12. 05

Sinhala

English

38. 2022-11-22 විවිධ තනතුරුවල නිලධාරින් සඳහා අනුමත සීමාවන් තුල අතිකාල දීමන ගෙවීම 2022. 11. 19

Sinhala

English

39. 2022-11-10 වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණය - 2022

Sinhala

40. 2022-11-02 රාජකාරී වේලාවෙන් පරිබාහිරව සිදුකරන රාජකාරී සඳහා ගෙවීම් කිරීම

Sinhala

English

41. 2022-10-31 Medical Laboratory Technologist Annual Transfer Order List 2022

Sinhala

English

42. 2022-10-28 Public Health Midwives Annual Transfers 2022 - Noted list, Vacancy list and Application

Sinhala

English

43. 2022-09-26 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2023 - සෞ.කා.සහයක

Sinhala

English

44. 2022-09-26 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2022 - මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පී

Sinhala

English

45. 2022-09-21 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පාඨමාලා අයදුම්පත/ Application for courses on Information & Communication Technology

Sinhala

46. 2022-09-15 Special Public holiday on 19/09/2022

Sinhala

English

47. 2022-08-10 ආයතනය සතු භාණ්ඩ හා උපකරණ පිළිබඳව නඩත්තු ගිවිසුම් සකස් කිරීම.

Sinhala

English

48. 2022-08-05 Using Hon Governers Name and Designation

Sinhala

English

49. 2022-06-20 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2022 - පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

Sinhala

English

50. 2022-07-14 Design considerations on Accessibility for patients with disabilities

English

51. 2022-06-08 වෘත්තීය සමිති සාකච්ඡාව -හෙද නිළධාරී 2022-05-09

Sinhala

English

52. 2022-04-27 හෙද/හෙදි නිළධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2020/2021

Sinhala

English

53. 2022-05-31 පවතින සම්පත් හිඟය මත රාජ්‍ය වියදම් අවම කරගැනීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩල කැඳවීම සීමා කිරීම

Sinhala

English

54. 2022-05-28 Appointment of Post-intern medical officers 20-10-2021

English

55. 2022-05-25 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු උපස්ථායක උපස්ථායිකා -2021

Sinhala

English

56. 2022-05-25 වාර්ෂික ස්ථානමාරු නියෝග - සෞ.කා.සහායක(සාමාන්‍ය) 2021

Sinhala

English

57. 2022-05-23 මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පී 2021 ස්ථාන මාරු නියෝග

Sinhala

English

58. 2022-04-26 වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සෞඛ්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා අතිකාල ගෙවීම-2022අප්‍රේල්/මැයි

Sinhala

English

59. 2022-04-26 2021 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු නියෝග - සෞඛ්‍ය කාර්යය සහායක/ කණිෂ්ඨ

Sinhala

English

60. 2022-04-26 පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිළධාරීන්ගේ අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය

Sinhala

English

61. 2022-04-06 වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ නියුතු කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා අතිකාල දීමනා ගෙවීම - අප්‍රේල්/මැයි 2022

Sinhala

English

62. 2022-04-05 කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය තුරන් කිරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කළ සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලය වෙනුවෙන් අමතර දීමනා ලබාදීම

Sinhala

English

63. 2022-04-04 Anual TRansfer of Nursing Officers-2022 Eligible list who have completed 5 years as on 01-01-2022

Sinhala

English

64. 2021-12-21 PSSP Project - Laboratory Referral Cluster System - Puttlam District

English

65. 2021-12-21 PSSP Project - Laboratory Referral Cluster System - Kurunegala District

English

66. 2021-12-21 PSSP Project - Referral Cluster System - Kurunegala District

English

67. 2021-12-21 PSSP Project - Population Empanelment - Puttlam District

English

68. 2021-12-21 PSSP Project - Population Empanelment - Kurunegala District

Sinhala

Tamil

English

69. 2021-12-21 පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන්ගේ යෝජිත වාර්ශික ස්ථානමාරු නියෝග 2021.12.17

Sinhala

70. 2021-07-22 Online training program on Health Systems Research

English

71. 2021-06-09 Spread Sheet for the COVID 19 Vaccination of Family Members of the Health Staff. සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ පවුලේ සාමාජිකයින්ට COVID 19 එන්නත ලබා දීම සඳහා පැතිරුම් පත්‍රය

Sinhala

Tamil

English

72. 2021-03-15 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2021 - උපස්ථායක :- ආවරණ ලිපිය :- නිර්මිත නාමලේඛනය :- පුරප්පාඩු ලේඛනය, භාගතකර ගන්න

73. 2021-02-25 Letter on Training of Multi-Purpose Task Force Trainees by DGHS 2021. 02. 21

English

74. 2021-02-23 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2021 - පාසල් දන්ත චිකිත්සකනිලධාරි :- ආවරණ ලිපිය :- නිර්මිත නාමලේඛනය :- පුරප්පාඩු ලේඛනය, භාගතකර ගන්න

Sinhala

Tamil

English

75. 2021-02-23 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2021 - වෛද්‍ය රසායනාගාර කාර්මික විද්‍යාඥ, මහජන සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරි, ඖෂධවේදී, ඖෂධ සංයෝජක :- ආවරණ ලිපිය :- නිර්මිත නාමලේඛනය :- පුරප්පාඩු ලේඛනය :- අයදුම්පත්‍රය, භාගතකර ගන්න

Sinhala

Tamil

English

76. 2021-02-23 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2021 - රියදුරු/විදුලි කාර්මික/ අරක්කැමි/මුරකරු/ දුරකතන ක්‍රියාකරු/ඉසින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු :- ආවරණ ලිපිය :- නිර්මිත නාමලේඛනය :- පුරප්පාඩු ලේඛනය :- අයදුම්පත්‍රය, භාගතකර ගන්න

Sinhala

Tamil

English

77. 2021-02-23 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2021 - හෙද නිලධාරි :- ආවරණ ලිපිය :- නිර්මිත නාමලේඛනය :- පුරප්පාඩු ලේඛනය :- අයදුම්පත්‍රය, භාගතකර ගන්න

Sinhala

Tamil

English

78. 2021-02-23 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු 2021 - පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනී :- ආවරණ ලිපිය :- නිර්මිත නාමලේඛනය :- පුරප්පාඩු ලේඛනය :- අයදුම්පත්‍රය, භාගතකර ගන්න

Sinhala

Tamil

English

79. 2020-08-18 Forms: HNWP_08_Dept.Web Upload Request Form

Sinhala

80. 2020-08-18 Forms: HNWP_07_Inspection Reports on Received Equipment_ICTE Goods_Repair

Sinhala

English

81. 2020-08-18 Forms: HNWP_06_Meeting Assistance

Sinhala

82. 2020-08-18 Forms: HNWP_05_Inspection Reports on Received Equipment_ICT_Consumables

Sinhala

English

83. 2020-08-18 Forms: HNWP_04_Service Application

Sinhala

84. 2020-08-18 Forms: HNWP_03_Printer Request Form

Sinhala

English

85. 2020-08-18 Forms: HNWP_02_Inspection Reports on Received Equipment_ICT Goods Purchased

Sinhala

English

86. 2020-08-18 Forms: HNWP_01_Technical Evaluation Report on ICT Equipment

Sinhala

English

87. 2020-01-29 Sample application of requesting new official ID

Sinhala

Tamil

English

88. 2020-01-29 Application for Office ID

Sinhala

Tamil

English

Entries Per Page
Page of

உள்ளக சுற்று நிருபம்


Records - of

ID

Issued Date

Circular No

Circular Topic

Download

Amendments available

1. 2023-12-28 NWP/PDHS/07-02/10/2023 වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩල පත් කිරීම සහ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩල සඳහා නිලධරයකු/ සේවකයකු ඉදිරිපත් කරන විට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය උපදෙස් ලබා දීම Sinhala    Tamil    English Available
2. 2023-12-28 NWP/PDHS/07-02/09/2023 Establishment of Hospital Quality Management Units Sinhala    Tamil    English Available
3. 2023-12-28 NWP/PDHS/07-02/11/2023 වෛද්‍ය වායු භාවිතය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම Sinhala    Tamil    English Available
4. 2023-12-31 NWP-PDHS-07-02-07-2023 Quarterly Reports on Adverse EventsIncidents reported in the Hospitals Sinhala    Tamil    English Available
5. 2023-12-30 NWP-PDHS-07-02-06-2023 Instructions on Management of Deaths Sinhala    Tamil    English Available
6. 2023-12-28 NWP-PDHS-07-02-05-2023 Proper maintenance of medical statistics at hospitals Sinhala    Tamil    English Available
7. 2023-12-27 NWP-PDHS-07-02-04-2023 Proper maintenance of medical documentation at hospitals Sinhala    Tamil    English Available
8. 2023-12-24 02-167/2023 සියලුම ශ්‍රෙණි ගත වෛද්‍ය නිළධාරී කාණ්ඩ වල සහ දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ අමතර රාජකාරි සේවා දෛනික උපරිම කාලය පැය 6ක් දක්වා සංශෝධනය Sinhala    Tamil    English Available
9. 2023-11-30 01-04/2023 Providing Home Oxygen for Hypoxic Patients Sinhala    Tamil    English Available
10. 2023-10-16 NWP/PDHS/02/2023 Reorganising the supervision of MSs Sinhala    Tamil    English Available
11. 2023-10-16 NWP/PDHS/07-02/02/2023 Guidelines for Issuing Medical Certificates Sinhala    Tamil    English Available
12. 2023-09-27 NWP/PDHS/02-05/01/2023 රජයේ නිල නිවාස දෙපාර්තමේන්තු නිලධරයන් සඳහා ලබා දීම හා නිල නිවාස සඳහා එකඟවන ගිවිසුම හඳුන්වා දීම. Sinhala    Tamil    English Available
13. 2023-07-25 Gen 02/41/2009 I රෝගී සත්කාරක සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම සංශෝදනය කිරීම Sinhala    Tamil    English Available
14. 2023-05-11 NWP/PDHS/07-02//16/21/2023 ආයතන සතු සම්පත් නිසිලෙස කළමනාකරණය කිරීම තුලින් වියදම් පාලනය කිරීම හා මූල්‍ය ප්‍රගති සමාලෝචනය - වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව Sinhala    Tamil    English Available
15. 2023-05-08 NWP/PDHS/CH4/Malaria/2023 Preventing the re-establishment of Malaria in Sri Lanka Sinhala    Tamil    English Available
16. 2023-02-16 01/2023 විගණන නිලධාරින්ට සහාය දැක්වීම සහ පිළිතුරු තහවුරු කිරීමට ඇමුණුම් ඉදිරිපත් කිරීම Sinhala    Tamil    English Available
17. 2023-02-08 NWP/PDHS/07-02/16/21/222 සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලය සේවයට වාර්තා කිරීම සම්බන්ධ අභ්‍යන්කර චක්‍රෙල්ඛය Sinhala    Tamil    English Available
18. 2022-12-12 NWP/PDHS/07-02/03/05/2022 නේවාසික රෝගියකු වාට්ටුවක අතුරුදහන් වීමකදී (Missing Patient) ක්‍රියා කළ යුතු අභ්‍යන්තර ක්‍රම වේදය හඳුන්වා දීම Sinhala    Tamil    English Available
19. 2022-12-16 NWP/PDHS/07-02/07/09/2022 සියලුම මූලික රෝහල් සහ ප්‍රාදේශීය රෝහල් තුළ පවතින සියලුම ආහාර පරිහරණ ආයතන දැනුවත් කිරීම Sinhala    Tamil    English Available
20. 2022-12-18 NWP/PDHS/07-02/13/18/2022 කණිෂ්ට කාර්යය මණ්ඩලයේ සේවයේ නියුතු එක් එක් අංශ/ඒකක සඳහා පැමිණීමේ පිටවීමේ ලේඛන පවත්වාගෙන යාම Sinhala    Tamil    English Available
21. 2022-12-10 NWP/PDHS/07-02/15/20/2022 රාජකාරි වේලාව තුළදී ජංගම දුරකථන භාවිතය Sinhala    Tamil    English Available
22. 2022-12-18 NWP/PDHS/07-02/12/17/2022 නිළධාරීන්/සේවකයින් නිවාඩු ලබා ගැනීම විධිමත් කිරීම Sinhala    Tamil    English Available
23. 2022-10-28 NWP/PDHS/07-03/11/16/2022 විදුලි ජනක යන්ත්‍ර සේවා කිරීම Sinhala    Tamil    English Available
24. 2022-09-29 NWP/PDHS/05-02/01/14/2022 වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලුම ආයතන තුල සන්නිවේදන වියදම් අවම කිරීම සඳහා ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය Sinhala    Tamil    English Available
25. 2022-09-21 NWP/PDHS/02-05/03/13/2022 සේප්පු වල යතුරු භාරකාරිත්වය හා අනු යතුරු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම Sinhala    Tamil    English Available
26. 2022-08-23 NWP/PDHS/07-03/05/07/2022 Establishment of Work Improvement Committees Sinhala    Tamil    English Available
27. 2022-08-12 NWP/PDHS/02-02/02/02/2022 වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියළුම සෞඛ්‍ය ආයතන වල පරිහරණය කරනු ලබන වාහන සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය Sinhala    Tamil    English Available
28. 2022-05-04 PDHS/NWP/01/2022/03 දිවයිනෙන් බැහැර වීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම Sinhala    Tamil    English Available
29. 2022-04-26 NWP/PDHS/01/2022/02 රාජකාරී ලිපි ලේඛන සත්‍ය පිටපත් බවට පත් කිරීම Sinhala    Tamil    English Available
30. 2014-10-17 02-130/2014 Applications for Specialists Post in the Department of Health Services (End posts) Sinhala    Tamil    English Available
31. 2014-10-23 02-102/2014 Submission of Applications for Leave to be Spent out of Sri Lanka222 Sinhala    Tamil    English Available
Entries Per Page
Page of

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்


Mental & Reproductive Health Programme for disabled youth
Mental Health & Reproductive Health Issues are rarely addressed among disabled youth. In collaboration with Youth, Elderly and Disable Health Directorate of Ministry of Health, Provincial Department of Health, NWP, Provincial Chapter of Collage of Community Physician of Sri Lanka and Kurunegala District Secretariat jointly organized an awareness programme for the selected disable youth in Kurunegala district.

மின் அன்சலுக்கு உட்புகுதல்

info@healthdept.nw.gov.lk
(+94) 037 22 23479
(+94) 037 22 26758
(+94) 037 22 21359
(+94) 037 22 25581
Rfhjhu tshfk>; e{u;nfhOk;G t{jp>
FUehfy; 60000
Copyright 2014 Provincial Department of Health Services. All Rights Reserved. Design by Cyclomax