உள்ளக சுற்று நிருபம்
 
Records - of

ID

Issued Date

Circular No

Circular Topic

Download

Amendments available

1. 2023-12-28 NWP/PDHS/07-02/10/2023 වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩල පත් කිරීම සහ වෛද්‍ය පරීක්ෂණ මණ්ඩල සඳහා නිලධරයකු/ සේවකයකු ඉදිරිපත් කරන විට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය උපදෙස් ලබා දීම Sinhala    Tamil    English Available
2. 2023-12-28 NWP/PDHS/07-02/09/2023 Establishment of Hospital Quality Management Units Sinhala    Tamil    English Not Available
3. 2023-12-28 NWP/PDHS/07-02/11/2023 වෛද්‍ය වායු භාවිතය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම Sinhala    Tamil    English Not Available
4. 2023-12-31 NWP-PDHS-07-02-07-2023 Quarterly Reports on Adverse EventsIncidents reported in the Hospitals Sinhala    Tamil    English Not Available
5. 2023-12-30 NWP-PDHS-07-02-06-2023 Instructions on Management of Deaths Sinhala    Tamil    English Not Available
6. 2023-12-28 NWP-PDHS-07-02-05-2023 Proper maintenance of medical statistics at hospitals Sinhala    Tamil    English Not Available
7. 2023-12-27 NWP-PDHS-07-02-04-2023 Proper maintenance of medical documentation at hospitals Sinhala    Tamil    English Not Available
8. 2023-12-24 02-167/2023 සියලුම ශ්‍රෙණි ගත වෛද්‍ය නිළධාරී කාණ්ඩ වල සහ දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ අමතර රාජකාරි සේවා දෛනික උපරිම කාලය පැය 6ක් දක්වා සංශෝධනය Sinhala    Tamil    English Not Available
9. 2023-11-30 01-04/2023 Providing Home Oxygen for Hypoxic Patients Sinhala    Tamil    English Not Available
10. 2023-10-16 NWP/PDHS/02/2023 Reorganising the supervision of MSs Sinhala    Tamil    English Not Available
11. 2023-10-16 NWP/PDHS/07-02/02/2023 Guidelines for Issuing Medical Certificates Sinhala    Tamil    English Not Available
12. 2023-09-27 NWP/PDHS/02-05/01/2023 රජයේ නිල නිවාස දෙපාර්තමේන්තු නිලධරයන් සඳහා ලබා දීම හා නිල නිවාස සඳහා එකඟවන ගිවිසුම හඳුන්වා දීම. Sinhala    Tamil    English Not Available
13. 2023-07-25 Gen 02/41/2009 I රෝගී සත්කාරක සේවා සඳහා ගාස්තු අයකිරීම සංශෝදනය කිරීම Sinhala    Tamil    English Available
14. 2023-05-11 NWP/PDHS/07-02//16/21/2023 ආයතන සතු සම්පත් නිසිලෙස කළමනාකරණය කිරීම තුලින් වියදම් පාලනය කිරීම හා මූල්‍ය ප්‍රගති සමාලෝචනය - වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව Sinhala    Tamil    English Not Available
15. 2023-05-08 NWP/PDHS/CH4/Malaria/2023 Preventing the re-establishment of Malaria in Sri Lanka Sinhala    Tamil    English Not Available
16. 2023-02-16 01/2023 විගණන නිලධාරින්ට සහාය දැක්වීම සහ පිළිතුරු තහවුරු කිරීමට ඇමුණුම් ඉදිරිපත් කිරීම Sinhala    Tamil    English Not Available
17. 2023-02-08 NWP/PDHS/07-02/16/21/222 සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලය සේවයට වාර්තා කිරීම සම්බන්ධ අභ්‍යන්කර චක්‍රෙල්ඛය Sinhala    Tamil    English Not Available
18. 2022-12-12 NWP/PDHS/07-02/03/05/2022 නේවාසික රෝගියකු වාට්ටුවක අතුරුදහන් වීමකදී (Missing Patient) ක්‍රියා කළ යුතු අභ්‍යන්තර ක්‍රම වේදය හඳුන්වා දීම Sinhala    Tamil    English Not Available
19. 2022-12-16 NWP/PDHS/07-02/07/09/2022 සියලුම මූලික රෝහල් සහ ප්‍රාදේශීය රෝහල් තුළ පවතින සියලුම ආහාර පරිහරණ ආයතන දැනුවත් කිරීම Sinhala    Tamil    English Not Available
20. 2022-12-18 NWP/PDHS/07-02/13/18/2022 කණිෂ්ට කාර්යය මණ්ඩලයේ සේවයේ නියුතු එක් එක් අංශ/ඒකක සඳහා පැමිණීමේ පිටවීමේ ලේඛන පවත්වාගෙන යාම Sinhala    Tamil    English Not Available
21. 2022-12-10 NWP/PDHS/07-02/15/20/2022 රාජකාරි වේලාව තුළදී ජංගම දුරකථන භාවිතය Sinhala    Tamil    English Not Available
22. 2022-12-18 NWP/PDHS/07-02/12/17/2022 නිළධාරීන්/සේවකයින් නිවාඩු ලබා ගැනීම විධිමත් කිරීම Sinhala    Tamil    English Not Available
23. 2022-10-28 NWP/PDHS/07-03/11/16/2022 විදුලි ජනක යන්ත්‍ර සේවා කිරීම Sinhala    Tamil    English Not Available
24. 2022-09-29 NWP/PDHS/05-02/01/14/2022 වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියලුම ආයතන තුල සන්නිවේදන වියදම් අවම කිරීම සඳහා ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය Sinhala    Tamil    English Not Available
25. 2022-09-21 NWP/PDHS/02-05/03/13/2022 සේප්පු වල යතුරු භාරකාරිත්වය හා අනු යතුරු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම Sinhala    Tamil    English Not Available
26. 2022-08-23 NWP/PDHS/07-03/05/07/2022 Establishment of Work Improvement Committees Sinhala    Tamil    English Not Available
27. 2022-08-12 NWP/PDHS/02-02/02/02/2022 වයඹ පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියළුම සෞඛ්‍ය ආයතන වල පරිහරණය කරනු ලබන වාහන සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය Sinhala    Tamil    English Not Available
28. 2022-05-04 PDHS/NWP/01/2022/03 දිවයිනෙන් බැහැර වීම සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම Sinhala    Tamil    English Not Available
29. 2022-04-26 NWP/PDHS/01/2022/02 රාජකාරී ලිපි ලේඛන සත්‍ය පිටපත් බවට පත් කිරීම Sinhala    Tamil    English Not Available
30. 2014-10-17 02-130/2014 Applications for Specialists Post in the Department of Health Services (End posts) Sinhala    Tamil    English Not Available
31. 2014-10-23 02-102/2014 Submission of Applications for Leave to be Spent out of Sri Lanka222 Sinhala    Tamil    English Available
Entries Per Page
Page of
info@healthdept.nw.gov.lk
(+94) 037 22 23479
(+94) 037 22 26758
(+94) 037 22 21359
(+94) 037 22 25581
Rfhjhu tshfk>; e{u;nfhOk;G t{jp>
FUehfy; 60000
Copyright 2014 Provincial Department of Health Services. All Rights Reserved. Design by Cyclomax